สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม

วันที่ ๓ ก.ย.๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมเมืองรักษ์ สพป.ศก.๑ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๐ โรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถคัดกรองและช่วยเหลือพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วมได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อบรมระหว่างวันที่ ๓-๕ ก.ย.๒๕๕๕ โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ นางจุลพนม ธานี ศึกษานิเทศก์ และคณะครูแกนนำเรียนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: