สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ฯของ สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

วันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๕๕ นางสาวยุพา จันทร์มิตรี ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษา สพฐ.พร้อมด้วยนางสมพร ลำเจียก และนางสาวณัฐนาถ ชมพูสวัสดิ์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ได้มาตรวจราชการที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาและการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาและกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำผลการนิเทศติดตามไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดยมีนายฤกษ์ชัย ทองคำ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะรองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสำนักงานเขตทุกท่านให้การต้อนรับพร้อมตอบข้อซักถามของคณะติดตามประเมินผลการบริหารจัดการฯในครั้งนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: