กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลหนองแก้วหนองแวง จัดอบรมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๕ ธ.ค.๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลหนองแก้วหนองแวง ประกอบด้วยรร.บ้านหนองแก้วราษฎร์ผดุงวิทยา รร.บ้านบ้านกอกหัวนา รร.บ้านเปือย รร.บ้านหนามแท่ง รร.บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) และรร.บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความตระหนักในความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่ดีในหมู่คณะผู้นำชุมชนและครูเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองสืบไป สำหรับวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วยนายประดิษฐ์ พรหมเสนา ประธาน อ.ก.ค.ศ.สพป.ศก.เขต๑ อดีตผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต๓ นายเปลี่ยน พากเพียร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑โดยมีนายอนุสรณ์ กิ่งสาทน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลหนองแก้วหนองแวงและคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาในครั้งนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: