สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ อบรมการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit )

วันที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ( Teacher’s Kit ) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น มีครูผู้สอนจากโรงเรียนในโครงการเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๕๑ คน โดยมีนางมาริษา จันทร์เทียม ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯพร้อมด้วย Mrs.Maryna Oosthuizen นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ นางรุ่งรัตน์ สหัสดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มี.ค.๒๕๕๖

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: