สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ อบรมการใช้แท็บเล็ตครูผู้สอนชั้น ป.๒ รุ่นที่๒

วันที่ ๒๖ส.ค.๒๕๕๖ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet )เพื่อยกระดับการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งมีครูผู้สอนจากโรงเรียนในกลุ่ม CEOฟากมูลกันทรารมย์ ,กลุ่มCEOมิตรภาพ ,กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์ และกลุ่มCEOทักษิณกันทรารมย์ จำนวน ๙๓ คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอนให้ครูนำไปจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมประกอบด้วยนายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ นายมงคล กำจร ,นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนายสมโภชน์ หลักฐาน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมพัฒนาในครั้งนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: